Maszyny i urządzenia

Przemysłowe systemy przeładunkowe z robotyką

Prisma jest specjalistą w dziedzinie robotyki i obsługi przemysłowej poprzez przygotowanie nowych zakładów lub integrację z istniejącymi liniami.

Prisma produkuje oprogramowanie, systemy chwytakowe i automatykę procesową umożliwiającą wdrożenie robota na nowych lub istniejących maszynach i systemach, w zależności od potrzeb klienta.

Firma dostarcza również systemy kontroli wizualnej i czujniki dostosowane do rodzaju produktu i procesu produkcyjnego. Ponadto firma Prisma dostarcza oprogramowanie do maszyn, które będą wykorzystywane do produkcji.

ROBOTYKA I APLIKACJE
Roboty i
przemysłowe urządzenia przeładunkowe

Prisma projektuje i produkuje systemy robotów sterowanych przy pomocy specjalnego oprogramowania. Umożliwiają one szybkie realizowanie wszelkich operacji związanych z obsługą przemysłową i składowaniem towarów w magazynach.

Industry 4.0

Prisma opracowuje systemy śledzenia przepływu produkcji we współpracy z kierownikami linii i przy pomocy oprogramowania PRISMA, zastosowań wykorzystujących system zdalnej identyfikacji radiowej, kody kreskowe lub kody QR oraz kompletne urządzenia spełniające założenia czwartej rewolucji przemysłowej, zarówno w nowych, jak i już wykorzystywanych maszynach.

Certyfikacja zakładu

Prisma zapewnia certyfikację zmodyfikowanego lub opracowanego systemu (Revamping), pomoc w zakresie maszyn i automatyki oraz zarządzanie częściami zamiennymi za pomocą specjalnego oprogramowania i zautomatyzowanych magazynów.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ NOWY PROJEKT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI!
Skontaktuj się z nami teraz